In vijf stappen naar de bouw van uw nieuwe woning

Met onze passie voor hout denken wij in houtconstructies en -oplossingen. Alle wensen voor uw huis, wat betreft detaillering, buitenafwerking of installaties verwerken we deskundig in het ontwerp van uw of onze architect. Samen met u geven we invulling aan het ontwerp van uw woning. In dit proces zijn wij coördinator én uitvoerder. We houden de lijnen graag kort, met onze vaste partners en met u. Daarom wordt u van de vergunningaanvraag tot en met de bouwoplevering begeleid door uw eigen projectleider.

Gezamenlijk zetten we de volgende vijf stappen naar de bouw van uw nieuwe woning:

Stap 1

Bepaling uitgangspunten

In een vrijblijvend gesprek nemen we uw wensen en onze mogelijkheden door. Ook de technische installaties komen aan bod, omdat die belangrijk zijn voor het comfort en de energieprestatie van uw huis. Op basis van uw wensen stellen we een voorlopig budget vast.

Stap 2

Schets/voorontwerp

U ontvangt de uitwerking van hetgeen we besproken hebben, met schetsen van de architect en een voorlopige schatting van de kosten voor de realisatie van uw woning.

Stap 3

Definitief ontwerp

De contouren van uw huis worden zichtbaar in het definitieve ontwerp, waarin ook de technische installaties zijn vastgesteld. U krijgt een definitieve kostenraming.

Bouwaanvraag

De bouw komt in zicht. Het definitieve ontwerp is af en de architect verzorgt de bouwaanvraag. U ontvangt de definitieve aanbieding en de contracten voor de bouw van uw woning.

Stap 5

Realisatie

De bouwdelen voor uw casco woning maken we onder optimale omstandigheden volledig op maat, om ze vervolgens op de bouwplaats snel, eenvoudig en naadloos te monteren.