In vijf stappen naar de bouw van uw nieuwe woning

Met onze passie voor hout denken wij in houtconstructies en -oplossingen. Alle wensen voor uw huis, wat betreft detaillering, buitenafwerking of installaties verwerken we deskundig in het ontwerp van uw of onze architect. Samen met u geven we invulling aan het ontwerp van uw woning. In dit proces zijn wij coördinator én uitvoerder. We houden de lijnen graag kort, met onze vaste partners en met u. Daarom wordt u van de vergunningaanvraag tot en met de bouwoplevering begeleid door uw eigen projectleider.

Gezamenlijk zetten we de volgende vijf stappen naar de bouw van uw nieuwe woning:

Stap 1

Bepaling uitgangspunten

In een vrijblijvend gesprek nemen we uw wensen en onze mogelijkheden door. Ook de technische installaties komen aan bod, omdat die belangrijk zijn voor het comfort en de energieprestatie van uw huis. Op basis van uw wensen stellen we een voorlopig budget vast.

Stap 2

Schets/voorontwerp

U ontvangt de uitwerking van hetgeen we besproken hebben, met schetsen van de architect en een voorlopige schatting van de kosten voor de realisatie van uw woning.

Stap 3

Definitief ontwerp

De contouren van uw huis worden zichtbaar in het definitieve ontwerp van de architect. Ook de technische installaties zijn vastgesteld door de installateur. Onze voorlopige kostenraming maakt plaats voor een definitieve.

Bouwaanvraag

De bouw komt in zicht. De architect offreert en verzorgt de bouwaanvraag. Het definitieve ontwerp wordt doorgesproken en de bouwaanvraagstukken worden opgemaakt en ingediend

Stap 5

Realisatie

Met onze technische kennis zetten we het ontwerp om in de beste houtbouwoplossing. U ontvangt de definitieve aanbieding en de contracten voor de bouw van uw woning. Dit is de laatste stap voor de realisatie van uw woning.