In vijf stappen naar de bouw van uw nieuwe woning

Timberliving baseert de bouw van uw nieuwe woning op een aantal stappen bij een aanvraag als er nog geen ontwerp is.

Stap 1

Bepaling uitgangspunten.

We beginnen met een geheel vrijblijvend gesprek, waarin uw wensen en onze mogelijkheden besproken worden. Omdat technische installaties een grote invloed kunnen hebben op de energieprestatie van uw woning, wordt er hierbij ook gekeken naar de nut of noodzaak hiervan. Verder wordt er een voorlopig budget vastgesteld.

Stap 2

Schets/voorontwerp.

De volgende stap bestaat uit een aanbieding voor de uitwerking van wat we besproken hebben en een aantal schetsen op basis daarvan, in combinatie met een voorlopige raming voor de realisatie van uw woning.

Stap 3

Definitief ontwerp.

De contouren worden steeds zichtbaarder aan de hand van definitieve ontwerptekeningen en de vaststelling van de technische installaties. De voor-lopige raming maakt plaats voor een definitieve.

Stap 4

Bouwaanvraag.

De bouw komt in zicht met onze aanbieding voor het verzorgen van de gehele bouwaanvraag. Er worden aan de hand van nadere tussentijdse besprekingen na vaststelling van het definitieve ontwerp bouw-aanvraagstukken opgemaakt en ingediend. U krijgt onze definitieve aanbieding voor de bouw van uw woning.

Stap 5

Realisatie.

De laatste stap is onze definitieve aanbieding voor de realisatie van uw woning.